Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccin mot tyfoid - enteral

Klassificering: 3

Preparat: Vivotif, Vivotif® oralt vaccin mot tyfoid

ATC kod: J07AP01

Substanser: salmonella typhi, Salmonella typhi, stam ty21a, levande försvagad, Salmonella typhi, Vi antigen, Salmonella typhi, Vi polysackarid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Tyfoidvaccin för per oralt bruk är levande försvagade vacciner varför risk för infektion hos ett ammat barn inte kan uteslutas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.