Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccin mot tyfoid - parenteral

Klassificering: 1

Preparat: Typherix®, Typhim Vi, Typhim Vi®, ViATIM®

ATC kod: J07AP03, J07CA10

Substanser: salmonella typhi, Salmonella typhi, stam ty21a, levande försvagad, Salmonella typhi, Vi antigen, Salmonella typhi, Vi polysackarid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter