Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccin mot vattkoppor

Klassificering: 1

Preparat: Varilrix®, Varivax®

ATC kod: J07BK01

Substanser: varicellavirus, varicellavirus, stam Oka, levande försvagat, varicellavirus, stam Oka/Merck, levande försvagat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar.

Bakgrund

Varken virus eller antikroppar sågs i bröstmjölk hos tolv ammande kvinnor (1). Inte heller kunde virus eller antikroppar påvisas hos sex ammade barn (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Bohlke K, Galil K, Jackson LA, Schmid DS, Starkovich P, Loparev VN et al. Postpartum varicella vaccination: is the vaccine virus excreted in breast milk?. Obstet Gynecol. 2003;102:970-7. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter