Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Valaciklovir

Klassificering: 1

Preparat: Valaciclovir 2care4, Valaciclovir Actavis, Valaciclovir Alternova, Valaciclovir Amneal, Valaciclovir Arrow, Valaciclovir Bluefish, Valaciclovir Mylan, Valaciclovir Orifarm, Valaciclovir Orion, Valaciclovir Sandoz, Valaciclovir Teva, Valaciklovir Ebb, Valavir, Valtrex, Valtrex®

ATC kod: J05AB11

Substanser: valaciklovir, valaciklovirhydroklorid (vattenfri), valaciklovirhydrokloridhydrat, valaciklovirhydrokloridmonohydrat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Valaciklovir är en prodrug som omedelbart omvandlas till aciklovir (1). Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från 49 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 9 % (2,3). Kliniska data på ammade barn som endast blivit exponerade för valaciklovir saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. SPC Valaciclovir Actavis (valaciklovir ). Actavis Group PTC ehf. (citerad 2019-06-11)
  2. Drake AL, Roxby AC, Kiarie J, Richardson BA, Wald A, John-Stewart G et al. Infant safety during and after maternal valacyclovir therapy in conjunction with antiretroviral HIV-1 prophylaxis in a randomized clinical trial. PLoS One. 2012;7(4):e34635. PubMed
  3. Sheffield JS, Fish DN, Hollier LM, Cadematori S, Nobles BJ, Wendel GD, Jr. Acyclovir concentrations in human breast milk after valaciclovir administration. Am J Obstet Gynecol 2002;186(1):100-102. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.