Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Valganciklovir

Klassificering: 3

Preparat: Valcyte, Valganciclovir 2care4, Valganciclovir Accord, Valganciclovir Bluefish, Valganciclovir Medical Valley, Valganciclovir Orion, Valganciclovir Sandoz, Valganciclovir Teva, Valganciklovir Ebb

ATC kod: J05AB14

Substanser: valganciklovir, valganciklovirhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Användning under amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för blodbildspåverkan hos ammade barn inte kan bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.