Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Valproinsyra

Klassificering: 2

Preparat: Absenor Depot, Absenor®, Absenor® Depot, Convulex, Delepsine, Depakine, Depakine Retard, Deprakine, Ergenyl, Ergenyl intravenös, Ergenyl Retard, Orfiril, Orfiril long, Valproinsyra Ebb

ATC kod: N03AG01

Substanser: natriumvalproat, valproinsyra

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Barnet bör dock observeras med avseende på biverkningar (t. ex. slöhet och dålig viktuppgång) och koncentrationsbestämning kan vara till hjälp.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från närmare 30 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 7% (1-8). Koncentrationer upp till 46 µmol/L har uppmätts hos 14 barn (terapeutiskt intervall 350-700 µmol/L) (2-3,9-12). Inga negativa effekter har rapporterats hos cirka 30 ammade barn (3-6,9-10,12-15). Barn som exponerats in utero för valproat och som ammats (n=11) hade möjligen något högre IQ respektive mindre försenad utveckling än barn som exponerats men inte ammats (16-19). Anemi, trombocytopeni och slöhet har rapporterats hos två ammade barn (1,11). Alla barnen har dock även exponerats in utero och i flera fall för andra antiepileptika.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
 1. Espir MLE, Benton P, Will E, Hayes MJ, Walker G. Sodium valproate (Epilim) -- some clinical and pharmacological aspects. Clinical and pharmacological aspects of sodium valproate in the treatment of epilepsy: proceedings of a symposium. Legg,N.J.; 1976. 145-151.
 2. Bardy AH, Granstrom ML, Hiilesmaa VK. Valproic acid and breast-feeding. In: Janz D, Bossi L, Dam M, editors. Epilepsy, pregnancy and the child. New York: Raven Press; 1982. 359-360.
 3. Alexander FW. Sodium valproate and pregnancy. Arch Dis Child 1979;54(3):240 PubMed
 4. Nau H, Rating D, Koch S, Hauser I, Helge H. Valproic acid and its metabolites: placental transfer, neonatal pharmacokinetics, transfer via mothers milk and clinical status in neonates of epileptic mothers. J Pharmacol Exp Ther 1981;219(3):768-777 PubMed
 5. von Unruh GE, Froescher W, Hoffmann F, Niesen M. Valproic acid in breast milk: how much is really there? Ther Drug Monit 1984;6(3):272-276 PubMed
 6. Tsuru N, Maeda T, Tsuruoka M. Three cases of delivery under sodium valproate--placental transfer, milk transfer and probable teratogenicity of sodium valproate. Jpn J Psychiatry Neurol 1988;42(1):89-96 PubMed
 7. Meyer FP, Quednow B, Potrafki A, Walther H. [Pharmacokinetics of anticonvulsants in the perinatal period]. Zentralbl Gynakol 1988;110(19):1195-1205 PubMed
 8. Dickinson RG, Harland RC, Lynn RK, Smith WB, Gerber N. Transmission of valproic acid (Depakene) across the placenta: half-life of the drug in mother and baby. J Pediatr 1979;94(5):832-5. PubMed
 9. Piontek CM, Baab S, Peindl KS, Wisner KL. Serum valproate levels in 6 breastfeeding mother-infant pairs. J Clin Psychiatry 2000;61(3):170-172 PubMed
 10. Birnbaum CS, Cohen LS, Bailey JW, Grush LR, Robertson LM, Stowe ZN. Serum concentrations of antidepressants and benzodiazepines in nursing infants: A case series. Pediatrics 1999;104(1):e11 PubMed
 11. Stahl MM, Neiderud J, Vinge E. Thrombocytopenic purpura and anemia in a breast-fed infant whose mother was treated with valproic acid. J Pediatr 1997;130(6):1001-1003 PubMed
 12. Wisner KL, Perel JM. Serum levels of valproate and carbamazepine in breastfeeding mother-infant pairs. J Clin Psychopharmacol 1998;18(2):167-169 PubMed
 13. Johannessen SI, Helde G, Brodtkorb E. Levetiracetam concentrations in serum and in breast milk at birth and during lactation. Epilepsia 2005;46(5):775-777 PubMed
 14. Aydin B, Nayir T, Sahin S, Yildiz A. Olanzapine and quetiapine use during breastfeeding: excretion into breast milk and safe breastfeeding strategy. J Clin Psychopharmacol. 2015;35:206-8. PubMed
 15. Philbert A, Pedersen B, Dam M. Concentration of valproate during pregnancy, in the newborn and in breast milk. Acta Neurol Scand 1985;72(5):460-463 PubMed
 16. Meador KJ, Baker GA, Browning N, Cohen MJ, Bromley RL, Clayton-Smith J et al. Breastfeeding in children of women taking antiepileptic drugs: cognitive outcomes at age 6 years. JAMA Pediatr. 2014;168:729-36. PubMed
 17. Meador KJ, Baker GA, Browning N, Clayton-Smith J, Combs-Cantrell DT, Cohen M et al. Effects of breastfeeding in children of women taking antiepileptic drugs. Neurology. 2010;75:1954-60. PubMed
 18. Veiby G, Engelsen BA, Gilhus NE. Early child development and exposure to antiepileptic drugs prenatally and through breastfeeding: a prospective cohort study on children of women with epilepsy. JAMA Neurol. 2013;70:1367-74. PubMed
 19. Vajda F. Epilepsy: Effects of exposure to antiepileptic drugs during development. Nat Rev Neurol. 2014;10:11-2. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.