Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vankomycin - lokalt

Klassificering: 1

Preparat: Vancocin®, Vancomycin Strides, Vancomycin Xellia

ATC kod: A07AA09

Substanser: vankomycin, vankomycinhydroklorid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Den låga systemexponeringen hos modern vid lokalbehandling innebär att risken för ett friskt fullgånget barn torde vara låg.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till 5,7 % (1). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Reyes MP, Ostrea Jr. EM, Cabinian AE et al. Vancomycin during pregnancy: does it cause hearing loss or nephrotoxicity in the infant? Am J Obstet Gynecol. 1989;161:977-81. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.