Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vankomycin - systemiskt

Klassificering: 2

Preparat: Vancocin, Vancomycin "Lederle", Vancomycin Actavis, Vancomycin Dr. Eberth, Vancomycin Hospira, Vancomycin MIP, Vancomycin Mylan, Vancomycin Orion, Vancomycin Sandoz, Vancomycin Xellia

ATC kod: J01XA01

Substanser: vankomycin, vankomycinhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Hos vuxna absorberas vankomycin i mycket låg grad från mag-tarmkanalen (1) och absorptionen från mag-tarmkanalen är troligen låg även hos ett frisk fullgånget barn. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till 5,7 % (2). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. Reyes MP, Ostrea Jr. EM, Cabinian AE et al. Vancomycin during pregnancy: does it cause hearing loss or nephrotoxicity in the infant? Am J Obstet Gynecol. 1989;161:977-81. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.