Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vareniklin

Klassificering: 3

Preparat: CHAMPIX®

ATC kod: N07BA03

Substanser: vareniklin, vareniklintartrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då effekten av nikotinerg påverkan på nyfödda är okänd rekommenderas inte amning, så länge kliniska data saknas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk samt kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter