Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vedolizumab

Klassificering: 2

Preparat: Entyvio

ATC kod: L04AA33

Substanser: vedolizumab

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig. Den eventuella lokaleffekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk (1,2). Även om substansen verkar passera till bröstmjölk i låg grad (1,2), kan den relativa barndosen inte beräknas med säkerhet. Inga negativa effekter har rapporterats hos 13 ammade barn.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Julsgaard M, Kjeldsen J, Bibby BM, Brock B, Baumgart DC. Vedolizumab Concentrations in the Breast Milk of Nursing Mothers With Inflammatory Bowel Disease. Gastroenterology. 2017; 0:1-3. PubMed
  2. Lahat A, Shitrit AB, Naftali T, Milgrom Y, Elyakim R, Goldin E et al. Vedolizumab Levels in Breast Milk of Nursing Mothers With Inflammatory Bowel Disease. J Crohns Colitis. 2018;12:120-123. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter