Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Venlafaxin

Klassificering: 2

Preparat: Efastad, Efexor Depot, Efexor® Depot, Venlafaxin 1A Farma, Venlafaxin 2care4, Venlafaxin Actavis, Venlafaxin Arrow, Venlafaxin Ebb, Venlafaxin EQL Pharma, Venlafaxin Hexal, Venlafaxin Krka, Venlafaxin Liconsa, Venlafaxin Medical Valley, Venlafaxin Mylan, Venlafaxin Orifarm, Venlafaxin Orion, Venlafaxin Ranbaxy, Venlafaxin ratiopharm, Venlafaxin Sandoz, Venlafaxin STADA, Venlafaxine Bluefish, Venlatab

ATC kod: N06AX16

Substanser: venlafaxin, venlafaxinhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser men höga koncentrationer av venlafaxins aktiva metabolit har uppmätts hos några ammade barn.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 23 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 18 % (1-4, 8,10). Koncentrationer av venlafaxin och dess aktiva metabolit från knappt mätbara och upp till terapeutiska nivåer (ca 250 ng/mL) har uppmätts hos 23 barn (1-6). Inga negativa effekter har rapporterats hos 29 ammade barn (1-2, 4-7). Dålig viktuppgång har rapporterats hos ett ammat barn (9).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Weissman AM, Wisner KL, Perel JM, Bentler S. Venlafaxine levels in lactating mothers, breast milk, and nursing infants. Arch Women Ment Health 2003;6(Suppl 1):20.
  2. Newport DJ, Ritchie JC, Knight BT, Glover BA, Zach EB, Stowe ZN. Venlafaxine in human breast milk and nursing infant plasma: determination of exposure. J Clin Psychiatry. 2009;70(9):1304-10. PubMed
  3. Berle JO, Steen VM, Aamo TO, Breilid H, Zahlsen K, Spigset O. Breastfeeding during maternal antidepressant treatment with serotonin reuptake inhibitors: infant exposure, clinical symptoms, and cytochrome p450 genotypes. J Clin Psychiatry 2004;65(9):1228-1234. PubMed
  4. Ilett KF, Kristensen JH, Hackett LP, Paech M, Kohan R, Rampono J. Distribution of venlafaxine and its O-desmethyl metabolite in human milk and their effects in breastfed infants. Br J Clin Pharmacol. 2002;53(1):17-22. PubMed
  5. Hendrick V, Altshuler L, Wertheimer A, Dunn WA. Venlafaxine and breast-feeding. Am J Psychiatry. 2001;158(12):2089-90. PubMed
  6. Ilett KF, Hackett LP, Dusci LJ, Roberts MJ, Kristensen JH, Paech M et al. Distribution and excretion of venlafaxine and O-desmethylvenlafaxine in human milk. Br J Clin Pharmacol. 1998;45(5):459-62. PubMed
  7. Misri S, Corral M, Wardrop AA, Kendrick K. Quetiapine augmentation in lactation: a series of case reports. J Clin Psychopharmacol. 2006;26(5):508-11. PubMed
  8. Pogliani L, Baldelli S, Cattaneo D, Pileri P, Clementi E, Cetin I et al. Selective serotonin reuptake inhibitors' passage into human milk of lactating women. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018;1-6. PubMed
  9. Tran MM, Fancourt N, Ging JM, Tantsis EM, Nelson TY, Sharma R. Failure to thrive potentially secondary to maternal venlafaxine use. Australas Psychiatry. 2016;24(1):98-9. PubMed
  10. Schoretsanitis G, Augustin M, Saßmannshausen H, Franz C, Gründer G, Paulzen M. Antidepressants in breast milk; comparative analysis of excretion ratios. Arch Womens Ment Health. 2018. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.