Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Verapamil

Klassificering: 1

Preparat: Isoptin Injektionslösung, Isoptin Retard, Isoptin®, Isoptin® Retard, Tarka, Tarka LP, Verapamil Mylan, Verapamil-Ratiopharma

ATC kod: C08DA01, C09BB10

Substanser: verapamil, verapamilhydroklorid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från fyra kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1% (1-4). Koncentrationer upp till  2 ng/mL har uppmätts hos tre barn (1,3-4). Inga negativa effekter har rapporterats hos tre ammade barn (1,3-4).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Anderson P, Bondesson U, Mattiasson I et al. Verapamil and norverapamil in plasma and breast milk during breast feeding. Eur J Clin Pharmacol. 1987;31:625-7. PubMed
  2. Inoue H, Unno N, Ou M-C et al. Level of verapamil in human milk. Eur J Clin Pharmacol. 1984;26:657-8. PubMed
  3. Andersen HJ. Excretion of verapamil in human milk. Eur J Clin Pharmacol. 1983;25:279-80. Letter. PubMed
  4. Miller MR, Withers R, Bhamra R, Holt DW. Verapamil and breast-feeding. Eur J Clin Pharmacol. 1986;30:125-6. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.