Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vigabatrin

Klassificering: 2

Preparat: Sabril Beutel, Sabrilex®

ATC kod: N03AG04

Substanser: vigabatrin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

På grund av potentiellt allvarliga biverkningar såsom synfältsdefekter rekommenderas försiktighet så länge kliniska data saknas.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor har en relativ barndos på 0,6-1% av den aktiva S-enantiomeren och 2-3,6% av den inaktiva R-enantiomeren beräknats. Kliniska data saknas (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Tran A, OMahoney T, Rey E, Mai J, Mumford JP, Olive G. Vigabatrin: placental transfer in vivo and excretion into breast milk of the enantiomers. Br J Clin Pharmacol 1998;45(4):409-411 PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter