Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vildagliptin

Klassificering: 3

Preparat: Eucreas®, Galvus®

ATC kod: A10BD08, A10BH02

Substanser: vildagliptin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då kliniska data saknas kan risken för ammade barn inte bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter