Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vitamin A (retinol)

Klassificering: 2

Preparat: A 313, Aquasol A, Arovit Bayer, Arovit Droppar, Auxina A Masiva, A-Vitamin, Dulcivit® comp, Lixir®, Lixir® S, Vitadral, Vitamina A Biofarm, Vitamina A Forte Biofarm

ATC kod: A11AA01, A11AB, A11CA01, A11CB, A11JC

Substanser: retinolacetat, retinolpalmitat, retinolpropionat, vitamin A

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid dos som inte överskrider rekommenderat dagligt intag.

Bakgrund

Både endogent och exogent tillfört A-vitamin passerar över till bröstmjölk (1-6). Den relativa barndosen kan dock inte beräknas på grund av studiernas upplägg. Rekommenderat dagligt intag för ammande är 1200 mikrogram/dag (7).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Grilo EC, Lima MS, Cunha LR, Gurgel CS, Clemente HA, Dimenstein R. Effect of maternal vitamin A supplementation on retinol concentration in colostrum. J Pediatr (Rio J). 2015;91:81-6. PubMed
  2. Bezerra DS, de Araújo KF, Azevêdo GM, Dimenstein R. A randomized trial evaluating the effect of 2 regimens of maternal vitamin a supplementation on breast milk retinol levels. J Hum Lact. 2010;26:148-56. PubMed
  3. Ayah RA, Mwaniki DL, Magnussen P, Tedstone AE, Marshall T, Alusala D et al. The effects of maternal and infant vitamin A supplementation on vitamin A status: a randomised trial in Kenya. Br J Nutr. 2007;98:422-30. PubMed
  4. Darboe MK, Thurnham DI, Morgan G, Adegbola RA, Secka O, Solon JA et al. Effectiveness of an early supplementation scheme of high-dose vitamin A versus standard WHO protocol in Gambian mothers and infants: a randomised controlled trial. Lancet. 2007;369:2088-96. PubMed
  5. Vinutha B, Mehta MN, Shanbag P. Vitamin a status of pregnant women and effect of post partum vitamin a supplementation. Indian Pediatr. 2000;37:1188-93. PubMed
  6. Rice AL, Stoltzfus RJ, de Francisco A, Chakraborty J, Kjolhede CL, Wahed MA. Maternal vitamin A or beta-carotene supplementation in lactating bangladeshi women benefits mothers and infants but does not prevent subclinical deficiency. J Nutr. 1999;129:356-65. PubMed
  7. Livsmedelsverket. (http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Kosttillskott/Vitamin-A/)(citerad 150128)

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.