Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vitamin B12 (cyanokobalamin)

Klassificering: 1

Preparat: Behepan®, Betolvex®, Betolvidon®, Vitamin B12, VITAMIN B12 ROTEXMEDICA

ATC kod: B03BA01, B03BA02

Substanser: cyanokobalamin, cyanokobalamin (0,1 % sd), cyanokobalamin (no.303 075/1-82), cyanokobalamin (no.307420), cyanokobalamin(Co-57), cyanokobalanin-tanninkomplex

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång i bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.