Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vitamin B1 (tiamin)

Klassificering: 1

Preparat: Becozym®, Benerva, Benerva Farmaceutica Teofarma, Benerva Tabletter, Benerva®, Betabion, Beviplex Comp, Beviplex® forte, Biotin Forte, B-kombin forte N, Dulcivit® comp, Lixir®, Lixir® S, Malvitona®, Neurobion, Neurobion®, Oralovite®, Tiacur, Tiamin Abboxia, Tiamin Ebb, Vitamin B1 Winthorp, Vitamin B1-Ratiopharm

ATC kod: A11AA01, A11AB, A11DA01, A11DB, A11EA, A11EB, A11EX, A11JC

Substanser: kokarboxylas, kokarboxylastetrahydrat, tiamin, tiaminhydroklorid, tiaminmononitrat, tiaminmononitrat (98% dc), tiaminnitrat

Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad (1-5). Baserat på data från 16 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till ca 7% (2). Rekommenderat dagligt intag av tiamin (vitamin B1) till ammande kvinnor är 1,6 mg (6).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008
  2. Coats D, Frank EL, Reid JM, Ou K, Chea M, Khin M et al. Thiamine pharmacokinetics in Cambodian mothers and their breastfed infants. Am J Clin Nutr. 2013;98:839-44. PubMed
  3. Stuetz W, Carrara VI, McGready R, Lee SJ, Biesalski HK, Nosten FH. Thiamine diphosphate in whole blood, thiamine and thiamine monophosphate in breast-milk in a refugee population. PLoS One. 2012;7:e36280. PubMed
  4. Nail PA, Thomas MR, Eakin R. The effect of thiamin and riboflavin supplementation on the level of those vitamins in human breast milk and urine. Am J Clin Nutr. 1980;33:198-204. PubMed
  5. Thomas MR, Sneed SM, Wei C, Nail PA, Wilson M, Sprinkle EE. The effects of vitamin C, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, riboflavin, and thiamin on the breast milk and maternal status of well-nourished women at 6 months postpartum. Am J Clin Nutr. 1980;33:2151-6. PubMed
  6. Livsmedelsverket: Tiamin (http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/tiamin/). Citerad 2016-01-19
  7. Tallaksen CM, Sande A, Bøhmer T, Bell H, Karlsen J. Kinetics of thiamin and thiamin phosphate esters in human blood, plasma and urine after 50 mg intravenously or orally. Eur J Clin Pharmacol. 1993;44:73-8. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.