Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vitamin B2 (riboflavin)

Klassificering: 1

Preparat: Becozym®, Beflavine, Beviplex Comp, Beviplex® forte, Biotin Forte, B-kombin forte N, Dulcivit® comp, Lixir®, Lixir® S, Malvitona®, Oralovite®

ATC kod: A11AA01, A11AB, A11EA, A11EB, A11EX, A11HA04, A11JC

Substanser: riboflavin, riboflavin (rocoat), riboflavinnatriumfosfat

Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk (1-4). Rekommenderat dagligt intag av riboflavin (vitamin B2) till ammande kvinnor är 1,7 mg (5).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008
  2. Nail PA, Thomas MR, Eakin R. The effect of thiamin and riboflavin supplementation on the level of those vitamins in human breast milk and urine. Am J Clin Nutr. 1980;33:198-204. PubMed
  3. Rönnholm KA. Need for riboflavin supplementation in small prematures fed with human milk. Am J Clin Nutr. 1986;43:1-6. PubMed
  4. Thomas MR, Sneed SM, Wei C, Nail PA, Wilson M, Sprinkle EE. The effects of vitamin C, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, riboflavin, and thiamin on the breast milk and maternal status of well-nourished women at 6 months postpartum. Am J Clin Nutr. 1980;33:2151-6. PubMed
  5. Livsmedelsverket (http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/riboflavin/). Citerad 2016-01-20

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.