Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vitamin B6 (pyridoxin)

Klassificering: 1

Preparat: B6-Vicotrat, Becozym®, Benadon, Benadon Bayer Hispania, Beviplex Comp, Beviplex® forte, Biotin Forte, B-kombin forte N, Calcevita®, Dulcivit® comp, Lixir®, Lixir® S, Malvitona®, Milgamma 100, Neurobion, Neurobion®, Oralovite®, Pyridoxin APL, Pyridoxin Meda, Tribvit, TrioBe

ATC kod: A11AA01, A11AB, A11DB, A11EA, A11EB, A11EX, A11HA02, A11JB, A11JC

Substanser: pyridoxin, pyridoxinhydroklorid, pyridoxinhydrokorid (98 dc)

Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser. Mycket höga doser (600 mg per dag) kan hämma laktationen (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Eftersom pyridoxin finns i nästan all föda (2) går det inte att räkna ut en relativ barndos. Koncentrationen i bröstmjölk stiger dock med ökat dagligt intag (3-6).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Foukas MD. An antilactogenic effect of pyridoxine. J Obstet Gynaecol Br Commonw. 1973;80:718-20. PubMed
  2. Livsmedelsverket (http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Vad-innehaller-maten/Vitaminer/Vitamin-B6-/) (citerad 2014-04-16)
  3. Kang-Yoon SA, Kirksey A, Giacoia G, West K. Vitamin B-6 status of breast-fed neonates: influence of pyridoxine supplementation on mothers and neonates. Am J Clin Nutr. 1992;56:548-58. PubMed
  4. Hamaker BR, Kirksey A, Borschel MW. Distribution of B-6 vitamers in human milk during a 24-h period after oral supplementation with different amounts of pyridoxine. Am J Clin Nutr. 1990;51:1062-6. PubMed
  5. Chang SJ, Kirksey A. Pyridoxine supplementation of lactating mothers: relation to maternal nutrition status and vitamin B-6 concentrations in milk. Am J Clin Nutr. 1990;51:826-31. PubMed
  6. Styslinger L, Kirksey A. Effects of different levels of vitamin B-6 supplementation on vitamin B-6 concentrations in human milk and vitamin B-6 intakes of breastfed infants. Am J Clin Nutr. 1985;41:21-31. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.