Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vitamin D2 (ergokalciferol)

Klassificering: 2

Preparat: Drisdol, Sterogyl 15 H

ATC kod: A11CC01

Substanser: ergokalciferol

Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid doser upp till 10 mikrogram/dygn. Vid höga doser till modern bör inte barnet få eget D-vitamintillskott under sommaren.

Bakgrund

Både endogent och exogent tillfört D-vitamin passerar över till bröstmjölk i hög grad. Halterna i bröstmjölken varierar med årstid och moderns D-vitaminintag. Baserat på data från minst 60 kvinnor med doser mellan 25-100 mikrogram/dag kan barndosen beräknas till mellan 2-12 mikrogram/l (1,2). Rekommenderat dagligt intag för spädbarn är 10 mikrogram/dag (3). Inga negativa effekter har rapporterats hos 100 ammade barn (1,2,4).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Hollis BW, Wagner CL. Vitamin D requirements during lactation: high-dose maternal supplementation as therapy to prevent hypovitaminosis D for both the mother and the nursing infant. Am J Clin Nutr. 2004;80:1752S-8S. PubMed
  2. Ala-Houhala M, Koskinen T, Parviainen MT, Visakorpi JK. 25-Hydroxyvitamin D and vitamin D in human milk: effects of supplementation and season. Am J Clin Nutr. 1988;48:1057-60. PubMed
  3. Livsmedelsverket (http://www.slv.se/sv/Fragor--svar/Fragor-och-svar/Mat-och-naring/Fragor-och-svar-om-D-vitamin/) (citerad 131108).
  4. Saadi HF, Dawodu A, Afandi B, Zayed R, Benedict S, Nagelkerke N et al. Effect of combined maternal and infant vitamin D supplementation on vitamin D status of exclusively breastfed infants. Matern Child Nutr. 2009;5:25-32. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter