Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vitamin D3 (kolekalciferol)

Klassificering: 2

Preparat: ADROVANCE, Bencium, Benferol, Calcevita®, Calcichew-D3 Citron, Calcichew-D3 Mite Citron, Calcichew-D3 Spearmint, Calciflex-D3 Citron, Calcigran-D3 Citron, Cal-D-Vita®, Calfovit D3, Colecalciferol Meda, D3-Vicotrat, Dekristol Mibe, Detremin, Devitre, Divifarm, Divisun, D-vitamin Olja ACO, D-vitamin Olja Unimedic, D-vitamin Vatten ACO, Fosastad, Fosavance®, Fultium, Ideos®, Kalcipos®-D, Kalcipos®-D mite, Kalcipos-D forte, Kolekalciferol Ebb, Kolekalciferol Evolan, Recikalc-D forte, Tridepos, Vigantol, Vitamin D3 Streuli

ATC kod: A11CB, A11CC, A11CC05, A11JB, A12AX, M05BB03, M05BB05

Substanser: dry vitamin d3 100 sd/s, kolekalciferol, kolekalciferol (100 cws), kolekalciferol (basf), kolekalciferol (typ 50 cws/f)

Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid doser upp till 10 µg/dygn. Vid höga doser till modern bör barnet ej få eget D-vitamintillskott under sommaren.

Bakgrund

Både endogent och exogent tillfört D-vitamin passerar över till bröstmjölk i hög grad. Halterna i bröstmjölken varierar med årstid och moderns D-vitaminintag. Baserat på data från 37 kvinnor med doser mellan 10-160  µg/dag kan barndosen beräknas till mellan 2-22  µg/L (2). Koncentrationer upp till 0,099 µmol/L har uppmätts hos 29 barn (5). Rekommenderat dagligt intag för spädbarn är 10 µg/dag (3). Inga negativa effekter har rapporterats hos 127 ammade barn (1,2,4,5,6). Barn till kvinnor som fick 160  µg D-vitamin behövde inte egen supplementering (7).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Hollis BW, Wagner CL. Vitamin D requirements during lactation: high-dose maternal supplementation as therapy to prevent hypovitaminosis D for both the mother and the nursing infant. Am J Clin Nutr. 2004;80:1752S-8S. PubMed
  2. Wagner CL, Hulsey TC, Fanning D, Ebeling M, Hollis BW. High-dose vitamin D3 supplementation in a cohort of breastfeeding mothers and their infants: a 6-month follow-up pilot study. Breastfeed Med. 2006;1:59-70. PubMed
  3. Livsmedelsverket (http://www.slv.se/sv/Fragor--svar/Fragor-och-svar/Mat-och-naring/Fragor-och-svar-om-D-vitamin/) (citerad 131108).
  4. Ala-Houhala M, Koskinen T, Parviainen MT, Visakorpi JK. 25-Hydroxyvitamin D and vitamin D in human milk: effects of supplementation and season. Am J Clin Nutr. 1988;48:1057-60. PubMed
  5. Wheeler BJ, Taylor BJ, Herbison P, Haszard JJ, Mikhail A, Jones S et al. High-Dose Monthly Maternal Cholecalciferol Supplementation during Breastfeeding Affects Maternal and Infant Vitamin D Status at 5 Months Postpartum: A Randomized Controlled Trial. J Nutr. 2016;146:1999-2006. PubMed
  6. Thiele DK, Ralph J, El-Masri M, Anderson CM. Vitamin D3 Supplementation During Pregnancy and Lactation Improves Vitamin D Status of the Mother-Infant Dyad. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2017;46:135-147. PubMed
  7. Hollis BW, Wagner CL, Howard CR, Ebeling M, Shary JR, Smith PG et al. Maternal Versus Infant Vitamin D Supplementation During Lactation: A Randomized Controlled Trial. Pediatrics. 2015;136:625-34. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.