Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vitamin E (tokoferol)

Klassificering: 2

Preparat: Bio-E-Vitamin, Dulcivit® comp, E-vidon®, E-vimin®, Ido®-E, Ocuvite Preser Vision, Omnibionta integral, Vitaplex® mineral, Vitatonin®, Vitatonin® forte

ATC kod: A11AA01, A11AB, A11HA03, A11JB

Substanser: all-rac-alfa-tokoferol , all-rac-alfa-tokoferylacetat, dry vitamin e acetate 950 ns, RRR-alfa-tokoferol , RRR-alfa-tokoferylacetat, tokoferol, tokoferylacetat, vitamin E (blandade tokoferoler)

Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid doser upp till 300 mikrogram/dygn.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk (1-4). Rekommenderat dagligt intag för spädbarn är 3mg/dag (5). Inga negativa effekter har rapporterats hos tio ammade barn (6).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Kanno C, Kobayashi H, Yamauchi K. Transfer of orally administered alpha-tocopherol into human milk. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 1989;35:649-53. PubMed
  2. Webb AL, Aboud S, Furtado J, Murrin C, Campos H, Fawzi WW et al. Effect of vitamin supplementation on breast milk concentrations of retinol, carotenoids and tocopherols in HIV-infected Tanzanian women. Eur J Clin Nutr. 2009;63:332-9. PubMed
  3. Pires Medeiros JF, Ribeiro KD, Lima MS, das Neves RA, Lima AC, Dantas RC et al. α-Tocopherol in breast milk of women with preterm delivery after a single postpartum oral dose of vitamin E. Br J Nutr. 2016;115:1424-30. PubMed
  4. Clemente HA, Ramalho HM, Lima MS, Grilo EC, Dimenstein R. Maternal supplementation with natural or synthetic vitamin E and its levels in human colostrum. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;60:533-7. PubMed
  5. Livsmedelsverket (http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/vitamin-e/). Citerad 2016-06-28
  6. Marx CM, Izquierdo A, Driscoll JW, Murray MA, Epstein MF. Vitamin E concentrations in serum of newborn infants after topical use of vitamin E by nursing mothers. Am J Obstet Gynecol. 1985;152:668-70. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.