Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vorikonazol

Klassificering: 3

Preparat: Vfend®, Voriconazole Accord, Voriconazole Actavis, Voriconazole Fresenius Kabi, Voriconazole Orion, Voriconazole Sandoz, Voriconazole Teva

ATC kod: J02AC03

Substanser: vorikonazol

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

I de fall där antimykotika med bättre amningsdokumentation ej är lämpliga, och behandling med vorikonazol därför är nödvändig, bör man vara uppmärksam på biverkningar hos barnet (t. ex. hud och gastrointestinala). Vid klinisk misstanke om biverkan kan koncentrationsbestämning hos barnet övervägas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.