Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vortioxetin

Klassificering: 3

Preparat: Brintellix

ATC kod: N06AX26

Substanser: vortioxetin, vortioxetinhydrobromid, vattenfri, vortioxetinlaktat, vattenfri

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Data om övergång i bröstmjölk samt effekt på ammade barn saknas varför annat antidepressivum rekommenderas. Om amning trots detta sker bör barnet observeras för serotonerga biverkningar (t. ex. påverkan på viktuppgång, diarré/förstoppning).

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter