Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Warfarin

Klassificering: 1

Preparat: Coumadin, Marevan Uten farge, Waran vita, Waran®, Warfarin AB Unimedic, Warfarin Nycomed, Warfarin Orion

ATC kod: B01AA03

Substanser: warfarin, warfarinnatrium

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk, men sannolikt i låg grad. I en studie på 13 kvinnor var mjölkkoncentrationen hos alla under detektionsgränsen (25 ng/mL), vilket teoretiskt medför en högsta möjliga barndos på ca 5% (1). Icke detekterbara plasmakoncentrationer av warfarin mättes hos sju barn (1). Ingen påverkan kunde ses på protrombintiden hos sex ammade barn (1,2,3). Inga biverkningar har rapporterats hos 15 ammade barn (1-4).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Orme ML, Lewis PJ, de SM, Serlin MJ, Sibeon R, Baty JD et al. May mothers given warfarin breast-feed their infants? Br Med J 1977;1(6076):1564-1565. PubMed
  2. McKenna R, Cole ER, Vasan U. Is warfarin sodium contraindicated in the lactating mother? J Pediatr 1983;103(2):325-7. PubMed
  3. Dardick KR. Warfarin during lactation. Conn Med 1980;44(11):693. PubMed
  4. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.