Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zaleplon

Klassificering: 2

Preparat: Andante, Sonata Pfizer, Sonata®, Zaleplon

ATC kod: N05CF03

Substanser: zaleplon

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid enstaka doser. Barnet bör observeras för biverkningar (sedering, matningssvårigheter).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från fem kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 1% (1). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Darwish M, Martin PT, Cevallos WH, Tse S, Wheeler S, Troy SM. Rapid disappearance of zaleplon from breast milk after oral administration to lactating mothers. J Clin Pharmacol. 1999;39:670-4. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter