Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zanamivir

Klassificering: 2

Preparat: Relenza, Zanamivir

ATC kod: J05AH01

Substanser: zanamivir

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Zanamivirs farmakokinetik innebär att risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser. Under pågående pandemi rekommenderas användandet av zanamivir för behandling av influensa och som postexpositionsprofylax (1,2).

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. CHMP assessment report on Novel influenza (H1N1) outbreak Tamiflu (oseltamivir), Relenza (zanamivir) AMEA/H/A-5.3/1172 (http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/tamiflu/28766209en.pdf)
  2. EU-rekommendationer om antivirala läkemdel vid a/H1N1-pandemi (http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2009/EU-rekommendationer-om-antivirala-lakemedel-vid-AH1N1-pandemi-/)

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter