Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zink - lokalt

Klassificering: 1

Preparat: Ichtammol 1 % i Zinkliniment APL, Inotyol®, Mezinc®, Reflectant Sun Screen Creams, Silon, Zinkliniment APL, Zink-paraffinpasta med 1 % borsyra APL, Zinkpudervätska APL, Zinksalva APL, Zipzoc Salvstrumpa

ATC kod: D02AA, D02AB, D05AA, D09AB01, D11

Substanser: zink, zinkacetat, zinkacetatdihydrat, zinkdibutylditiokarbamat, zinkdietylditiokarbamat, zinkglukonat (trihydrat), zinkglukonat, vattenfri, zinkklorid, zinkoxid, zinkpyrition, zinkresinat, zinksulfat, vattenfri, zinksulfatheptahydrat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid terapeutiska doser av topikalt administrerad zink på intakt hud. Administrering av topikal zink på bröstvårtorna skall undvikas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Men då den systemiska absorptionen av topikalt administrerad zink på intakt hud är försumbar, förväntas ingen övergång till bröstmjölk (1,2). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. ANUSOL CREAM (zinc oxide, bismuth oxide, balsam peru). Summary of Product Characteristics. European Medicines Agency (EMA); 2016.
  2. Derry JE, McLean WM, Freeman JB. A study of the percutaneous absorption from topically applied zinc oxide ointment. JPEN J Parenter Enteral Nutr 1983 Mar-Apr;7(2):131-5 PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.