Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zink - systemiskt

Klassificering: 2

Preparat: Cefazink, Galzin, Solvezink®, Wilzin, Vitalux Z, Zink 220, Zink APL

ATC kod: A11AA01, A12C, A12CB, A12CB01, A12CB02, A16AX05

Substanser: zink, zinkacetat, zinkacetatdihydrat, zinkdibutylditiokarbamat, zinkdietylditiokarbamat, zinkglukonat (trihydrat), zinkglukonat, vattenfri, zinkklorid, zinkoxid, zinkpyrition, zinkresinat, zinksulfat, vattenfri, zinksulfatheptahydrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid dos som inte överskrider rekommenderat dagligt intag.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk men mjölkkoncentrationen förefaller inte korrelera till moderns intag (1-5). Plasmakoncentrationerna hos barn ammade av mödrar som fick zinksupplement skilde sig inte från de som ammades av mödrar utan supplement (5). Inga negativa effekter har rapporterats hos ca 100 ammade barn (5). Rekommenderat dagligt intag för ammande är 11 mg /dag (6).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. de Figueiredo CS, Palhares DB, Melnikov P, Moura AJ, dos Santos SC. Zinc and copper concentrations in human preterm milk. Biol Trace Elem Res. 2010;136:1-7. PubMed
  2. Krebs NF. Zinc supplementation during lactation. Am J Clin Nutr. 1998;68:509S-512S. PubMed
  3. Krebs NF, Reidinger CJ, Hartley S, Robertson AD, Hambidge KM. Zinc supplementation during lactation: effects on maternal status and milk zinc concentrations. Am J Clin Nutr. 1995;61:1030-6. PubMed
  4. Orun E, Yalcin SS, Aykut O, Orhan G, Morgil GK. Zinc and copper concentrations in breastmilk at the second month of lactation. Indian Pediatr. 2012;49:133-5. PubMed
  5. Salmenperä L, Perheentupa J, Näntö V, Siimes MA. Low zinc intake during exclusive breast-feeding does not impair growth. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1994;18:361-70. PubMed
  6. Livsmedelsverket. (http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/zink. Citerad 161019

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.