Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ziprasidon

Klassificering: 2

Preparat: Zeldox, Zeldox®, Ziprasidon Actavis, Ziprasidon Krka, Ziprasidon STADA, Ziprasidone Sandoz

ATC kod: N05AE04

Substanser: ziprasidon, ziprasidonhydroklorid (vattenfri), ziprasidonhydrokloridmonohydrat, ziprasidonmesilattrihydrat, ziprasidonvätesulfatdihydrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn är sannolikt låg. Amning bör dock endast ske under förutsättning att goda möjligheter finns för klinisk uppföljning av moder och barn. Eventuella långtidseffekter av antipsykotiska läkemedel på CNS-utvecklingen är okända.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Schlotterbeck P, Saur R, Hiemke C, Grunder G, Vehren T, Kircher T et al. Low concentration of ziprasidone in human milk: a case report. Int J Neuropsychopharmacol 2009;12(3):437-438. PubMed
  2. Werremeyer A. Ziprasidone and citalopram use in pregnancy and lactation in a woman with psychotic depression. Am J Psychiatry 2009;166(11):1298. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.