Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zoledronsyra

Klassificering: 2

Preparat: Aclasta®, Zerlinda, Zoledronic Acid Accord, Zoledronic acid Actavis, Zoledronic Acid Fresenius Kabi, Zoledronic Acid Hospira, Zoledronic acid Mylan, Zoledronic Acid Teva, Zoledronsyra Hameln, Zoledronsyra medac, Zoledronsyra STADA, Zoledronsyra SUN, Zometa®

ATC kod: M05BA08

Substanser: zoledronsyra, zoledronsyrahemipentahydrat, zoledronsyramonohydrat, zoledronsyratrihydrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig vid terapeutiska doser. Om man överväger att amma kan man minska den teoretiska risken för exponering av det ammade barnet genom att vänta med amning i 24 timmar efter intagen dos, eftersom zoledronsyra har en relativt kort halveringstid i serum.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Den orala absorptionen av eventuell zoledronsyra i bröstmjölk torde vara låg på grund av komplexbildning med kalcium.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.