Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zolmitriptan

Klassificering: 1

Preparat: Zolmitriptan 2care4, Zolmitriptan Actavis, Zolmitriptan Arrow, Zolmitriptan Ebb, Zolmitriptan Jubilant, Zolmitriptan STADA, Zolmitriptan Teva, Zomig, Zomig Nasal, Zomig Rapimelt, Zomig®, Zomig® Nasal, Zomig® Rapimelt, Zomigon, Zomigoro Rapimelt

ATC kod: N02CC03

Substanser: zolmitriptan

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid en enstaka dos. Om man vill minimera risken för att barnet exponeras kan amningsuppehåll göras i 6 timmar efter intagen dos.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från fyra kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 5,3 % (1). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Amundsen S, Nordeng H, Fuskevåg O-M, Nordmo E, Sager G, Spigset O, editors. Transfer of triptans into human breast milk and estimation of infant drug exposure through breastfeeding. The 30th ENTIS conference; 2019; Oslo.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.