Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zolpidem

Klassificering: 2

Preparat: Edluar, Stilnoct, Zolpidem Actavis, Zolpidem Aurobindo, Zolpidem HEXAL, Zolpidem Mylan, Zolpidem Orifarm, Zolpidem ratiopharm, Zolpidem Sandoz, Zolpidem STADA, Zolpidem Winthrop, Zolpidem Vitabalans

ATC kod: N05CF02

Substanser: zolpidem, zolpidemtartrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser men barnet bör observeras för biverkningar (t ex sedering, matningssvårigheter).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från fem kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Pons G, Francoual C, Guillet P, Moran C, Hermann P, Bianchetti G et al. Zolpidem excretion in breast milk. Eur J Clin Pharmacol. 1989;37:245-8. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.