Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zonisamid

Klassificering: 2

Preparat: Zonegran®, Zonisamide 1A Farma, Zonisamide Accord, Zonisamide STADA, Zonisamide Teva

ATC kod: N03AX15

Substanser: zonisamid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms som måttlig. Om amning sker bör barnet observeras noggrant med avseende på biverkningar (såsom sedering och utebliven viktuppgång) och koncentrationsbestämning hos barnet bör övervägas.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från fem kvinnor har den relativa barndosen beräknats till 20-55% (1-4). Plasmakoncentrationsbestämning har gjorts på två barn och en nivå på 10-18 µmol/L uppmättes (2,5) (terapeutiskt intervall 45-180 µmol/L). Inga negativa effekter har rapporterats för något av de sex barn som observerats (1-3,5).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Shimoyama R, Ohkubo T, Sugawara K. Monitoring of zonisamide in human breast milk and maternal plasma by solid-phase extraction HPLC method. Biomed Chromatogr 1999;13(5):370-372 PubMed
  2. Kawada K, Itoh S, Kusaka T, Isobe K, Ishii M. Pharmacokinetics of zonisamide in perinatal period. Brain Dev 2002;24(2):95-97 PubMed
  3. Ando H, Matsubara S, Oi A, Usui R, Suzuki M, Fujimura A. Two nursing mothers treated with zonisamide: should breast-feeding be avoided?. J Obstet Gynaecol Res. 2014;40:275-8. PubMed
  4. Sugawara K, Shimoyama R, Ohkubo T. Determination of psychotropic drugs and antiepileptic drugs by high-performance liquid chromatography and its monitoring in human breast milk. Hirosaki Med J 1999;Supplement(51):S81-S86.
  5. Öhman I, Tomson T. Pharmacokinetics of zonizamide in neonatal period and during lactation. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2011;109(Suppl 1):73 Abstract P55.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.