Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zonisamid

Klassificering: 2

Preparat: Zonegran®, Zonisamide 1A Farma, Zonisamide Actavis, Zonisamide STADA, Zonisamide Teva

ATC kod: N03AX15

#getText('substances'): zonisamid

#getText('publicRecommendation')

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

#getText('recommendation')

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms som måttlig. Om amning sker bör barnet observeras noggrant med avseende på biverkningar (såsom sedering och utebliven viktuppgång) och koncentrationsbestämning hos barnet bör övervägas.

#getText('background')

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från fem kvinnor har den relativa barndosen beräknats till 20-55% (1-4). Plasmakoncentrationsbestämning har gjorts på två barn och en nivå på 10-18 µmol/L uppmättes (2,5) (terapeutiskt intervall 45-180 µmol/L). Inga negativa effekter har rapporterats för något av de sex barn som observerats (1-3,5).

#getText('updated'): 2019-05-17

#printReferences()

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.