Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zopiklon

Klassificering: 2

Preparat: Imovane®, Zopiclon Stada, Zopiclone Actavis, Zopiclone Jubilant, Zopiclone Orion, Zopiklon Mylan, Zopiklon Pilum

ATC kod: N05CF01

Substanser: zopiklon

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser men barnet bör observeras för biverkningar (t ex sedering, matningssvårigheter).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 15 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till upp till 7 % (1-4).  Inga negativa effekter har rapporterats hos två ammade barn (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Mathieu O, Masson F, Thompson MA, Leplay M, Mazurier E, Hillaire-Buys D. Case report: in utero exposure and safe breastfeeding in two premature twins of a chronically treated mother with high doses of zopiclone. . Fundam Clin Pharmacol. 2010;24(Suppl S1):424 Abstract. doi:10.1111/j.1472-8206.2010.00819.x PubMed
  2. Matheson I, Sande HA, Gaillot J. The excretion of zopiclone into breast milk. Br J Clin Pharmacol. 1990;30:267-71 PubMed
  3. Gaillot J, Heusse D, Hougton GW, Marc Aurele J, Dreyfus JF. Pharmacokinetics and metabolism of zopiclone. Pharmacology. 1983;27 Suppl 2:76-91. PubMed
  4. Gaillot J, Heusse D, Hougton GW, Marc Aurele J, Dreyfus JF. Pharmacokinetics and metabolism of zopiclone. International pharmacopsychiatry. 1982;17 Suppl 2:76-91.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.