Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zuklopentixol

Klassificering: 2

Preparat: Cisordinol Depot, Cisordinol®, Cisordinol® Depot, Cisordinol-Acutard®, Clopixol, Clopixol Depot, Clopixol-Acutard

ATC kod: N05AF05

Substanser: zuklopentixol, zuklopentixolacetat, zuklopentixoldekanoat, zuklopentixoldihydroklorid, zuklopentixolhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn är sannolikt låg. Amning bör dock endast ske under förutsättning att goda möjligheter finns för klinisk uppföljning av moder och barn. Eventuella långtidseffekter av antipsykotiska läkemedel på CNS-utvecklingen är okända.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från sju kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1,2). Inga negativa effekter har rapporterats hos sex ammade barn (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Aaes-Jorgensen T, Bjorndal F, Bartels U. Zuclopenthixol levels in serum and breast milk. Psychopharmacology (Berl) 1986;90(3):417-418. PubMed
  2. Matheson I, Skjaeraasen J. Milk concentrations of flupenthixol, nortriptyline and zuclopenthixol and between-breast differences in two patients. Eur J Clin Pharmacol. 1988;35(2):217-20. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.