Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drugline nr 21587

Publicerat 2004-11-19

Fråga

Campral (acamprosat) och amning?

Svar

I databasen Micromedex har vi funnit en uppgift från tillverkaren av acamprosat att substansen passerar över i bröstmjölk och att de kliniska effekterna på barnet är okända (1). Vi har ej funnit några publicerade studier där detta har undersökts.

Sammanfattning

Mot bakgrund av den knapphändiga informationen avråds tills vidare från amning under pågående behandling med Campral. Om kvinnan absolut vill amma sitt barn och ej kan hålla sig drogfri utan behandling med Campral är det dock sannolikt bättre att hon medicinerar med Campral än att hon använder droger eller alkohol.

Böttiger Y
Pihlsgård M

Referenser

  1. MICROMEDEX(R) Healthcare Series: Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado (Edition expires (date))

Senast ändrad 2018-09-20