Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drugline nr 22886

Publicerat 2005-11-02

Fråga

Kan Pancrease (pankreasenzymer) ges vid amning?

Svar

Enligt såväl svensk produktresumé (1) som Drugdex (2) finns begränsad dokumentation av behandling med Pancrease vid amning. Man föreslår att preparatet ges först efter särskilt övervägande. Enligt produktresumén kan pankreasenzymer dock ges direkt till spädbarn med pankreasinsufficiens.

I vår egen databas om läkemedel och amning finns inga uppgifter om pankreasenzymer (3). Under graviditet har dessa preparat dock bedömts som säkra baserat på medicinska födelseregistret där ingen ökad missbildningsfrekvens noterats. Inget av de 73 barn vars mödrar uppgivit behandling med pankreasenzymer hade någon missbildning (4).

Inga artiklar hittades i Medline om påverkan på det ammande barnet när modern behandlas med pankreasenzymer.

Pankreasenzymer har sin effekt i tarmen, där det intakta enzymet bryts ned. Nedbrytningsprodukterna kan delvis absorberas och utsöndras i urinen. Det enzym som inte bryts ned avgår med feces (1). Om dessa nedbrytningsprodukter skulle kunna ha någon effekt på det ammande barnet är oklart.

Sammanfattning

Det är osannolikt att det ammande barnet skulle påverkas negativt av att modern behandlas med pankreasenzymer. Snarare borde det vara viktigt att moderns näringsupptag är gott i samband med amning. Ett upptag av det intakta enzymet i tarmen verkar inte föreligga och det finns inget skäl att anta att de nedbrytningsprodukter som absorberas har någon skadlig effekt på barnet, speciellt som pankreasenzymer i vissa fall ges direkt till spädbarn utan att några speciella säkerhetsproblem beskrivits.

Belfrage B
Stiller CO

Referenser

  1. Svensk produktresumé (SPC) för Pancrease.
  2. Micromedex, Drugdex Evaluations, Pancrelipase. Elektronisk källa.
  3. Läkemedel och amning. Elektronisk källa på http://www.janusinfo.se.
  4. Bengt Källén. Läkemedel och fosterskador. Elektronisk källa på http://www.janusinfo.se.

Senast ändrad 2018-09-20