Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drugline nr 3384

Publicerat 1982-11-02

Fråga

Frågan gäller en kvinna, förlöst 1/11, som under graviditeten regelmässigt intagit valeriana droppar (20 droppar i litet vatten per dos), ibland bara till natten, men ofta 3 ggr dagligen. Har nu fött ett normalt barn. Man undrar från BB huruvida hon kan amma sitt barn under fortsatt behandling med valeriana i de angivna doserna.

100 ml innehåller 50 ml candida jästsvamp;22.5 ml extrakt av passionsblomma; 22.5 ml extrakt av valeriana rot; 5 ml extrakt av myntablad. 100 ml innehåller 33.5 % viktsprocent alkohol.

Svar

Valeriana utgör extrakt av roten från Valeriana officinalis och säljs som naturmedel av hälsokostaffärer. Medicinskt har man länge utnyttjat dess sederande och rogivande effekter vid neuroser, hysteri mm. Medlet har då ofta givits tillsammans med bromider, kloralhydrat eller barbiturater. Det används både som extrakt, infusion eller tinkturer av vilka de senare ofta innehåller höga halter alkohol.

Efter sökning i Martindales Extra Pharmacopoeia, Svenska Farmakopen samt egna uppslagsverk har vi inte kunnat finna någon uppgift om användningen av valeriana under graviditet eller övergång till bröstmjölk.

Bland svenska farmaceutiska specialiteter innehåller 3 st valeriana: Baldrian-Dispert (Kali-Chemie), Neurol (Mekos) och Valerecen (Ferrosan). Samtliga tillhör kategori A. Uppgifter saknas huruvida substanserna passerar över i bröstmjölk.

Det aktuella preparatet Valeriana droppar levereras av Apoteksbolaget. Telefonkontakt med Apoteksbolaget har ej givit några uppgifter om dokumentation av användningen i samband med amning eller graviditet.

Sammanfattning

Uppgifter om övergång av Valeriana dropparnas principer till bröstmjölk saknas i litteraturen. På grund av preparatets höga ålder torde användningen vid graviditet/amning ej vara förenad med stora risker. Indikationen för användningen av detta preparat är dock alltid relativ. Därför kan man vid behov gå över till annat anxiolytikum/sedativum, som är bättre känt ur denna synpunkt. Exempel på sådant är oxazepam.

Rane A

Referenser

  1. Martindale, Extra pharmacopoeia, 27th ed, 1977
  2. Svenska Farmakopen
  3. FASS 1982
  4. Apoteksbolagets: Läkemedelsboken

Senast ändrad 2018-09-20