Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drugline nr 3448

Publicerat 1982-12-14

Fråga

Nyförlöst kvinna med amningspsykos. Står på Mallorol 50 mgx3. Man undrar nu om Ludiomil är ett bättre alternativ att använda än Mallorol med hänsyn till amningen.

Patienten är angelägen om kontakten med barnet, och vill själv gärna amma. Hon har ej tillräckligt med mjölk, utan barnet behöver tillägg. Dessutom kommer amningen ej att vara aktuell mer än 2-3 mål per dygn.

Svar

Svaret baseras på sedvanlig genomgång av standardlitteratur.

MAPROTILIN är ett relativt nytt tetracykliskt antidepressivum. Det påverkar de monoaminerga neuron i CNS och hämmar membranpumpen, varigenom återupptaget av noradrenalin blockeras. Jämfört med äldre tricykliska antidepressiva finns ingen dokumenterad överlägsenhet.

Maprotilin är en lipofil bas, och går över i bröstmjölk, och koncentrationen där följer koncentrationsprofilen i helblod (1). En engångsdos av 100 mg maprotilin gavs till ammande mödrar. Koncentrationen i bröstmjölk nådde ett maximum efter 8 timmar, och var då 105 ng/ml. Koncentrationen i moderns blod mättes då till 70 ng/ml. I samma arbete finns beskrivet 5 dagars behandling med maprotilin 50mgx3 där koncentrationen i mjölk/blod blev 1.5, 1.5, 1.3, 1.3, 1.3. Det högst uppmätta värdet var 260 ng/ml på 5:e dagen i bröstmjölk (2,3).

Om man räknar på ovanstående koncentrationsbestämning, så blir mängden substans 260 ng/ml, dvs 0.26 mg på en liter bröstmjölk.

I FASS avråder man från amning, och vid kontakt med läkemedelsföretaget Ciba-Geigy framhåller man att man ej har tillräckligt med dokumentation för att tillråda amning. Det finns några fall rapporterade till Basel, där mödrarna stått på maprotilin och ammat. Misstänkta symtom hos barnen har varit agitation och oro (4).

Sammanfattning

Vid genomgång av litteraturen, finner man att maprotilin går över i bröstmjölk, och koncentrationen i denna är högre än i moderns blod. Enstaka fall finns beskrivna där man misstänkt ogynnsam effekt av moderns läkemedelsintag. I det aktuella fallet är det angeläget att kvinnan får amma sitt barn, och antagligen kommer det att röra sig om mindre bröstmjölksmängder. Mängden läkemedel som överföres blir därför låg.

Då maprotilin är ett relativt nytt medel, och då både FASS och fabrikanten avråder från amning vid användandet av detta, vill vi ej rekommendera byte från tioridazin till maprotilin.

Söderman P
Alvan G

Referenser

  1. Lloyd AH: Practical considerations in the use of maprotiline (Ludiomil) in general practice. J Int Med Res 1977; 5 (suppl 4): 122-138
  2. Pinder RM, Brogden RN, Speight TM, Avery GS: Maprotiline: a review of its pharmacological properties and therapeutic efficacy in mental depressive states. Drugs 1977; 13: 321-352
  3. Riess W: The relevance of blood level determinations during the evaluation of maprotiline in man. Cambridge Medical Publications 19, 1976, 33, 35
  4. personligt meddelande, Roger Kemp, Ciba-Geigy
  5. Drugline nr 03438, 03450 (Mallorol)

Senast ändrad 2018-09-20