Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drugline nr 4417

Publicerat 1984-11-30

Fråga

Nyförlöst mamma med psykotiska besvär som står på medicinering med Mallorol (thioridazin) 100 mgx2 och Trilafon prol. (perphenazin) tablett 4+4 mg samt Disipal (orfenadinklorid) 1x2. Kan mamman amma?

Svar

Frågeställningen om thioridazin respektive perphenazin i samband med amning har tidigare utretts av läkemedelsinformationscentralen (1,2,3). Många fentiazinderivat, troligen alla, utsöndras i bröstmjölk men uppgift om den kvantitativa passagen varierar. Mallorol (thioridazin) utsöndras endast i liten grad i bröstmjölk. Enligt uppgift från tillverkaren har mjölken hos tre kvinnor under Mallorol-behandling analyserats och inte helt solida resultat visar att koncentrationen thioridazin i mjölk uppgår till ca en procent av plasmahalten. Vad gäller övergången av perphenazin till mjölk så finns en studie på kor och får där man har visat att perphenazin passerar över till mjölk (4). I allmänhet brukar läkemedelsinformationscentralen avråda från amning i samband med behandling med fentiazinderivat. De huvudsakliga orsakerna är att man i djurstudier entydigt visat negativa effekter hos foster och nyfödda av neuroleptikaexponering (5,6). Den psykomotoriska utvecklingen kan bli försenad troligen till en följd av hämning av utveckling av dopaminbanor i CNS. Detta gäller dock djurförsök, och har ännu ej rapporterats hos människa. Vad gäller orfenadinklorid (Disipal) har inga uppgifter kunnat återfinnas i litteraturen om eventuell passage till mjölk i samband med amning.

Sammanfattning

Direkta kontraindikationer för amning under behandling med fentiazinlika derivat eller orfenadinklorid har ej kunnat återfinnas. Vi brukar dock avråda från amning under pågående behandling med neuroleptika eftersom beteendeförändringar observerats i djurförsök där ammande mödrar behandlats med haloperidol och penfluoridol.

Sjölin-Forsberg G
Alvan G

Referenser

  1. Drugline nr 04076
  2. Drugline nr 03438
  3. Drugline nr 03450
  4. Shani MJ, Ziv G, Givant Y, Buchman O, Sulman FG: Pharmacokinetics studies on tritiated perphenazine: passage from blood to milk in cows and ewes. Arch Int Pharmacodyn 1974; 207: 44-56
  5. Lundborg P: Abnormal ontogeny in young rabbits after chronic administration of haloperidol to the nursing mothers. Brain Res 1972; 44: 684
  6. Ahlenius S, Brown R, Engel J, Lundborg P: Learning deficits in 4 weeks old offspring of the nursing mothers treated with the neuroleptic drug penfluridol. Arch Pharmacol 1973; 279: 31-37

Senast ändrad 2018-09-20