Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drugline nr 6362

Publicerat 1988-05-11

Fråga

Passerar Glanil respektive Postafen över i modersmjölken?

Svar

I litteraturen saknas uppgift beträffande passage av meclozin (Postafen) och cinnarizin (Glanil) till modersmjölk (1-3). Det finns ej heller uppgifter om någon av de andra närbesläktade läkemedlen i piperazingruppen. Då det gäller några andra antihistaminika finns uppgifter om att de passerar över i modersmjölk, varför det får bedömas sannolikt att även cinnarizin och meclozin skulle gå över i modersmjölk. Troligen har det ingen påverkan på barnet, då preparaten intas i normaldosering.

Sammanfattning

Det är sannolikt att cinnarizin respektive meclozin passerar över i modersmjölk. Det är dock inte troligt att det påverkar barnet.

Liedholm H
Sandquist Larsson I

Referenser

  1. Boreus LO: Läkemedel och amning. Läkemedelsboken 87/88, Apoteksbolaget, 1987; pp 787-792
  2. Drugline nr 05653
  3. Briggs G, Freeman R, Yaffe S, Drugs in pregnancy and lactation. Williams & Wilkins, Baltimore. 1986; 2nd e:.

Senast ändrad 2018-09-20