Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drugline nr 8083

Publicerat 1989-08-16

Fråga

Kan behandling med Tenutex N (disulfiram) liniment ge systemeffekter? Kan ett 6-7 månaders gammalt barn ammas då modern behandlas med Tenutex N liniment?

Svar


Sammanfattning

Inga uppgifter om absorption efter lokal behandling med disulfiram (Tenutex N) har återfunnits i litteraturen. Uppgifter återfinns endast beträffande oral administrering (1,2). Vid kontakt med tillverkaren anges att risken för absorption från huden är mycket liten. Inga kända systemiska biverkningar av Tenutex N som antyder absorption via huden har rapporterats.

Det finns inget hinder för amning medan modern behandlas med Tenutex N (3,4).

Hägglöf I
Liedholm H

Referenser

  1. FASS. 1989; sid 827-828
  2. Martindale, The extra pharmacopoeia. 1989; 29th ed: 1565
  3. Krister Fritzon, Ferrosan, personlig kontakt
  4. Socialstyrelsens biverkningsregister, 1965-

Senast ändrad 2018-09-20