Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusmed fosterpåverkan

Aktuellt

Fler nyheter finns under Aktuellt!

Den här tjänsten tillhandahåller bedömningar av eventuell fosterpåverkan, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Du kan söka på ett läkemedels produktnamn, ingående substans eller ATC-kod. När det två första bokstäverna skrivs in i sökfältet kommer det att presenteras förslag på dokument. Informationen är riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

Bedömningarna bygger på uppgifter från det svenska Medicinska födelseregistret och på kritisk värdering av vetenskaplig litteratur. Fokus ligger på första delen av graviditeten och risken för fosterskador.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), Region Stockholm, ansvarar för tjänsten. Ansvariga för faktainnehållet är Karin Källén, professor, Tornbladinstitutet, Lunds Universitet; Ulrika Nörby, apotekare, doktor i medicinsk vetenskap, HSF; Patrik Sköld, apotekare, HSF; Birger Winbladh, professor, Karolinska Institutet; Lisa Forsberg, specialistläkare, med dr, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, Liljeholmen och Katarina Wide, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

A–Z-lista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. Paclitaxel
 2. Palbociklib
 3. Palifermin
 4. Paliperidon
 5. Palivisumab
 6. Palonosetron
 7. Pamidronat
 8. Panitumumab
 9. Pankuron
 10. Panobinostat
 11. Pantoprazol
 12. Papaverin
 13. Papillomvirusvaccin
 14. Paracetamol
 15. Parathormon
 16. Parecoxib
 17. Parikalcitol
 18. Paritaprevir
 19. Paromomycin
 20. Paroxetin
 21. Pasireotid
 22. Passiflora incarnata (passionsblomma)
 23. Patiromer
 24. Pazopanib
 25. Pegademas
 26. Pegaptanib
 27. Pegaspargas
 28. Pegfilgrastim
 29. Peginterferon alfa-2a
 30. Peginterferon alfa-2b
 31. Peginterferon beta-1a
 32. Pegvisomant
 33. Pembrolizumab
 34. Pemetrexed
 35. Penciklovir
 36. Penicillamin
 37. Penicillinallergitest
 38. Pentamidin
 39. Pentazocin
 40. Pentosanpolysulfat
 41. Pentostatin
 42. Pentoxifyllin
 43. Pentoxiverin
 44. Perampanel
 45. Perfenazin
 46. Pergolid
 47. Perindopril
 48. Peritonealdialysvätskor
 49. Permetrin
 50. Pertuzumab
 51. Petidin
 52. Pilokarpin
 53. Pimekrolimus
 54. Pimozid
 55. Pindolol
 56. Pioglitazon
 57. Pipamperon
 58. Piperacillin
 59. Piracetam
 60. Pirenzepin
 61. Pirfenidon
 62. Piritramid
 63. Piroxikam
 64. Pivampicillin
 65. Pivmecillinam
 66. Pixantron
 67. Pizotifen
 68. Plerixafor
 69. Podofyllotoxin
 70. Podofyllotoxinderivat
 71. Polikresulen
 72. Polymyxin B – lokalt
 73. Polymyxin B – systemiskt
 74. Polystyrensulfonat
 75. Pomalidomid
 76. Ponatinib
 77. Posakonazol
 78. Pramipexol
 79. Prasugrel
 80. Pravastatin
 81. Prazikvantel
 82. Prazosin
 83. Prednisolon
 84. Prednisolon – ögonpreparat
 85. Prednison
 86. Pregabalin
 87. Prilokain
 88. Primakin
 89. Primidon
 90. Probenecid
 91. Progesteron
 92. Proguanil
 93. Prokainbensylpenicillin
 94. Prokarbasin
 95. Proklorperazin
 96. Prometazin
 97. Propacetamol
 98. Propafenon
 99. Propanol, kombinationer
 100. Propiomazin
 101. Propofol
 102. Propranolol
 103. Propylenglykol
 104. Propyltiouracil
 105. Protamin
 106. Protein C
 107. Protionamid
 108. Protirelin
 109. Protriptylin
 110. Proximetakain
 111. Prukaloprid
 112. Pseudoefedrin
 113. Pyrazinamid
 114. Pyridostigmin
 115. Pyridoxin (vitamin B6)
 116. Pyrimetamin
 117. Pyrvin