Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vill du vara med i en enkätstudie om behandling med antidepressiva eller astmaläkemedel vid graviditet?

Publicerat 2024-04-10

Är du gravid, eller har du fött barn under det senaste året? Använder du också, eller har du använt, antidepressiva läkemedel eller läkemedel vid astma – antingen under graviditeten eller året innan du blev gravid? I så fall undrar vi om du vill delta i en undersökning genom att fylla i en anonym, elektronisk enkät.

Det tar cirka 15–20 minuter. Syftet är att få veta hur behandlingen upplevs och hur du har tagit/tar dina läkemedel, före, under och efter graviditeten. Resultaten ska användas till att utvärdera ett nytt verktyg för att bedöma hur gravida kvinnor följer sin läkemedelsbehandling. Målet är att bättre kunna stötta framtida gravida kvinnor som behöver behandling med de här läkemedelsgrupperna. Vi är därför tacksamma om du vill dela med dig av dina erfarenheter.

Till enkäterna (klicka på länken som rör dina läkemedel):

Antidepressiva läkemedel respektive
Astmaläkemedel

Om du har frågor eller funderingar kring dina läkemedel, kontakta din behandlande läkare i första hand. För allmänna frågor om enkätstudierna, hör av dig till ulrika.norby@regionstockholm.se, tfn. 070 00 218 88 vid Region Stockholm eller karin.svensberg@uu.se, tfn. 018 471 43 05, vid Uppsala Universitet.

Information om olika läkemedels fosterpåverkan finns även i tjänsten janusmed.se/fosterpaverkan.

Om studien
Studien MAMP (Medication Adherence Measurement in Pregnancy) pågår under år 2024 i ett flertal europeiska länder. Den leds av universitetet i Oslo och av Radboud Universitet i Nederländerna. Etikgodkännande för undersökningen finns både i de länderna och i Sverige. Mer information om studien hittar du på den internationella hemsidan och i enkäterna om antidepressiva respektive astmaläkemedel.

Senast ändrad