Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Abirateron

Klassificering: 3

Preparat: ZYTIGA

ATC kod: L02BX03

Substanser: abirateron, abirateronacetat

Bedömning

Genom sin indikation och verkningsmekanism är abirateron inte indicerat till kvinnor utan kontraindicerat under graviditet. Substansen kan troligen medföra allvarlig fosterpåverkan. Om graviditet uppkommer under pågående behandling bör detta resultera i en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Abirateron hämmar enzymet 7α-hydroxylas/C17,20 lyas (CYP17) och därmed produktionen av androgener. Både halten av testosteron och andra androgener minskar i blodet. Indikationen är kastrationsresistent prostatacancer.

Djurstudier har visat effekt på könsorganen och det kan inte uteslutas att exponering av ett manligt foster skulle kunna leda till utveckling av ett intersexuellt tillstånd.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-06-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter