Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Acetylcystein

Klassificering: 2

Preparat: ACC, Acetylcystein, Acetylcystein 1A Farma, Acetylcystein Alternova, Acetylcystein APL, Acetylcystein i metylcellulosagel APL, Acetylcystein Meda, Acetylcystein Mylan, Acetylcystein Teva, Mucomyst®

ATC kod: R05CB01, S01XA20

Substanser: acetylcystein

Bedömning

Förmodligen innebär användning av acetylcystein under graviditet ingen risk för fostret. Om det ändå skulle finnas en riskökning är den eventuella individuella riskökningen inte så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Acetylcystein används dels på grund av dess mukolytiska effekt som hostmedel varvid applikationen sker genom inhalation eller peroralt, dels som antidot vid paracetamolförgiftning, då medlet administreras parenteralt. Acetylcystein används även i ögonpreparat som tårsubstitut.

Erfarenheten av användning under graviditet är begränsad. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 482 barn vars mödrar uppgivit användning av acetylcystein i tidig graviditet. Av barnen hade 9 en missbildningsdiagnos (1,9%), mot 10 förväntade (2,1%). Frekvensen av missbildningar var således normal. Det fanns inte heller någon speciell typ av missbildningar som var överrepresenterad.

Medlet används bland annat i samband med virusinfektioner, vilka i sig kan innebära en svag teratogen risk. Använt som antidot är erfarenheterna givetvis ännu mindre men vid dessa allvarliga tillstånd måste man bortse från en hypotetisk fosterskaderisk.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.