Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Acetylkolin

Klassificering: 1

Preparat: Miochol®-E, Miochol-E

ATC kod: S01EB09

Substanser: acetylkolin, acetylkolinklorid

Bedömning

Ögondroppar innehållande acetylkolin kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Erfarenheten av acetylkolins eventuella påverkan på fosterutvecklingen är begränsad. Det är dock inte rimligt att tillräckliga mängder acetylkolin skall gå över till och skada fostret när preparatet används i ögondroppar. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2015-09-25

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter