Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Adapalen

Klassificering: 2

Preparat: Differin, Differin®, Epiduo

ATC kod: D10AD03, D10AD53

Substanser: adapalen

Bedömning

Troligen innebär lokal behandling med adapalen ingen risk för fosterskada men för säkerhets skull ska behandling undvikas under graviditetens första trimester. Om kvinnan ändå har använt lokalt adapalen i tidig graviditet, är en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Adapalen har en retinoidliknande effekt och är en potentiell teratogen hos människa om det hade tillförts systemiskt. Absorption efter kutan tillförsel är ringa och det är inte sannolikt att fosterskadande effekter skall uppstå efter kutan applikation [1].

Erfarenheten av behandling under graviditet är begränsad [1]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 62 barn vars mödrar uppgivit användning av adapalen i tidig graviditet. Alla barnen saknade missbildningsdiagnos.

Adapalen ingår även tillsammans med bensoylperoxid i preparatet Epiduo som också används för lokalbehandling. Mödrar till fyra barn uppgav att de använt denna kombination under tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-11-14

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Kaplan YC, Ozsarfati J, Etwel F, Nickel C, Nulman I, Koren G. Pregnancy outcomes following first-trimester exposure to topical retinoids: a systematic review and meta-analysis. Br J Dermatol. 2015;173:1132-41. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter